NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1190

arrow wiolet 12 ประกาศราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 100 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์ (e-bidding)

- ร่างขอบเขตงานและคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

ประกาศ ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสาร ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทริอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางวงเงิน

- ประกาศผู้ชนะ