NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย นางสาวธนันท์รัฐ สาทิพจันทร์
ฮิต: 3377

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2567

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 แผนประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

arrow wiolet 12arrow wiolet 12   แผนประกาศ แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2566

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 2 อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  ครั้งที่ 1 อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2565

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 2 อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ครั้งที่ 1 อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2564

arrow wiolet 12arrow wiolet 12ระกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

arrow wiolet 12arrow wiolet 12ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 2)อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563    อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!  

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562    อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2561

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561    อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2560

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560       อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!     

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2559

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 ประกาศ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559      อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!   แผนงานจัดซื้อจัดจ้าง

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2558

arrow wiolet 12arrow wiolet 12ประกาศ ใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2558          อ่านรายละเอียดคลิ๊ก!!!   แผนปฏิบัติการ1   แผนปฏิบัติการ2