NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2077

arrow wiolet 12การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี 2565

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ประจำปี 2565

 

arrow wiolet 12การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี 2564

arrow wiolet 12arrow wiolet 12กิจกรรมวันคอร์รัปชัั่นสากล ประจำปีงบประมาณ 2564

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการเสริมสร้างความรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในการปฏิบัติงานของคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

arrow wiolet 12การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี 2563

arrow wiolet 12arrow wiolet 12กิจกรรมโครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

 

arrow wiolet 12การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี  ปี 2562

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

arrow wiolet 12การมีส่วนร่วมของผู้บริหารปี  ปี 2561

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสำหรับคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

arrow wiolet 12arrow wiolet 12โครงการฝึกอบรมการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561