NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

เขียนโดย Super User
ฮิต: 2051

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ

arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2566

arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2565

arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564

 

 arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2563

               arrow green14ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

               arrow green14ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2563

               arrow green14 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

               arrow green14โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               arrow green14 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

  arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

              arrow green14 ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

              arrow green14 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2562

              arrow green14 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

              arrow green14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

              arrow green14 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง