NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้าง

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1132

arrow wiolet 12 ประกาศ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทาง รพ.สต. เสม็จ ไป ห้วยจริง หมู่ 1 ตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

   ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 315 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,502.5 ตารางเมตร

   ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ 

- ร่างวิจารณ์เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- ตารางแสดงวงเงิน (บก.01)

- แบบรูปรายการงานก่อสร้าง

- ราคากลางงานก่อสร้าง

- ประกาศประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- เอกสารประกวดราคาอิเล็กรอนิกส์ (e-bidding)

- ประกาศผู้ชนะ