NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 460
สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสม็จจัดอบรมเสริมสร้างภมูิและความเข้าใจกันป้องกันการบลูลี่ ให้น้องๆนักเรียนในพื้นที่
ด้วยการเอื้อเฟื้อสถานที่จาก  นายสุระเวช ไชยพันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ

sapadek1

sapadek2

sapadek3

sapadek4

sapadek5sapadek6

sapadek7

sapadek8

sapadek9

sapadek10