NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 370

นายกองโท ไตรรัตน์ เครือบุดดีมหาโชค นายอำเภอสำโรงทาบ ออกตรวจเยี่ยมในโครงการอำเภอสำโรงทาบเยี่ยมเยือนท้องถิ่น ท้องที่ มอบนโยบายให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงาน โดยนายสุระเวช ไชยพันนา นายกองค์การบริหารส่วนตำเสม็จ พร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ กำนันผู้ใหญ่บ้าน และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ ต้อนรับนายอำเภอสำโรงทาบคนใหม่ในวันนี้

nai1

nai2

nai3

nai4

nai5