NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ข่าวกิจกรรม อบต.

เขียนโดย Super User
ฮิต: 280

วันที่ 25 - 26 พฤษภาคม 2566 ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายพิจิตร บุญทัน พร้อมหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง ได้เดินทางมาเยี่ยมเยียนประชาชนตำบลเสม็จ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และเป็นประธานในพิธีเปิดตามโครงการจังหวัดสุรินทร์สร้างสุข สร้างรอยยิ้ม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และโครงการเหล่ากาชาดห่วงใย สร้างบ้านผู้ยากไร้และด้อยโอกาสเฉลิมพระเกียรติ 67 พรรษา สมเด็กพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 บูรณาการร่วมกับโครงการ อบต.สัญจร องค์การบริหารส่วนตำบลเสม็จ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์

25261  25262   25263
 25264  25265  25266
 25267  25268  25269
 252610  252611  252612
 252613  252614  252615
 252616  251617  252618
 252619  252620  252621
 252622  252623  252624
52625  252626  252627 
 252629  252630  252631
 252632  252633  252634
 252635  252636  252637
 252638  252639  252640
 252641  252642  252643