NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1088

 arrow wiolet 12arrow wiolet 12 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

       arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2565

        arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2564

         arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2563

               arrow green14ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563

               arrow green14ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2563

               arrow green14 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

               arrow green14โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

               arrow green14 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง

         arrow green14arrow green14 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ปี 2562

              arrow green14 ประกาศ ใช้แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562

              arrow green14 ประกาศ แนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ปี 2562

              arrow green14 ประกาศ มาตรการป้องกันการรับสินบนเพื่อป้องกันปราบปรามหรือต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นและประพฤติมิชอบ

              arrow green14 โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

              arrow green14 ประชาสัมพันธ์การจัดซื้อจัดจ้าง