NEWS

บ้านหนองพรม ม.7 ต.เสม็จ,
อ.สำโรงทาบ จ.สุรินทร์ 32170

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างประจำปี

เขียนโดย Super User
ฮิต: 1462

ประกาศ จัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564

โครงการตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

arrow wiolet 12 arrow wiolet 12โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำชนิดท่อเหลี่ยม ชนิดช่องเดียว บ้านสองห้อง หมู่ที่ 4 บริเวณฝายน้ำล้นห้วยหว้า อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

 

โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ ประจำปี 2564

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองช่าง) อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองการศึกษา) อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (กองคลัง) อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (สำนักปลัด) อ่านรายละเอียดคลิ๊ก

arrow wiolet 12arrow wiolet 12 จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องปริ้นท์เตอร์ (กองคลัง) อ่านรายละเอียดคลิ๊ก